Befaring Brynseng skole

Brynseng skole bygges med en solcellefasade på 1000 kvadratmeter og vil bli et nesten nullenergibygg (nNEB). På vårens siste Brød & Miljø får du en omvisning på skolen, som åpner for elever til skolestart høsten 2017. Frokostmøtet er en del av dag 2 på årets FutureBuilt-konferanse.

Tid: Fredag 9. juni 2017 kl. 08.00 – 10.00
Sted: Brynseng skole, Brynsengfaret 8-12
Arrangeres som en del av FutureBuilt-konferansen 2017
Befaring – strømmes ikke.
Gratis, men krever påmelding.

Mer informasjon og påmelding.