Forskningsrådet: Energiforskningskonferansen

Forskningsrådet inviterer til Energiforskningskonferansen: Teknologioptimist – Hvor fort går det egentlig? Delta på årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi for næringsliv, forskningsmiljø og forvaltningen.

  • Vi er teknologioptimister og drømmer om at teknologi kan løse utfordringene knyttet til omstilling i energisektoren og kutt i klimagassutslippene. Men hvor fort går egentlig utviklingen?
  • Hvor optimistiske kan vi være til bærekraftig bioenergi, batteriteknologi og nye transportløsninger?
  • Hvilke drivere og barrierer styrer utviklingen i verden akkurat nå?

Kom og bli oppdatert på forskningsfronten innen miljøvennlig energi og utviklingen av lavutslippssamfunnet på Energiforskningskonferansen. Delta i diskusjonen om hvordan forskning og teknologiutvikling kan stake ut veien videre for et mer bærekraftig Norge.

Mer informasjon og påmelding.