Seminar: Solstrøm fra låvetaket

Tid: Tirsdag 20.juni kl.19.00
Sted: Grøndalen gård, Grøndalsvegen 17, Auli

Innledere:

Solenergi i landbruk – muligheter og tekniske løsninger
v/Ragnhild Bjelland-Hanley, Selskapet for Norges vel, leder av Norsk Solenergiforening

Soløkonomi og utvikling av et solid og fremtidsrettet solkonsept for landbruket
v/Tormod Skarstein Sveen, Stange energi
v//Mette Rye-Larsen og Rikard Eide, Otovo

Erfaringer fra eget solenergiprosjekt
v/Hans Arild Grøndahl

Med solceller på taket kan du bidra til miljøet og lage din egen strøm.

Vel møtt!

Arr.: Nes kommune, Nes landbrukslag, Hvam vgs og Norsk Landbruksrådgivning,Øst