Kurs i simulering av solstrøm – 6. og 7. februar

Det er økt fokus på solenergi i Norge, og Norsk solenergiforening arrangerer kurs i solstrøm og solvarme. Vi inviterer nå til et kurs i simulering av solstrøm. Kurset er et oppfølgingskurs til kurset i solstrøm, og deltakerne bør enten ha deltatt på kurset i solstrøm eller ha grunnleggende kunnskap om solenergi.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Målet til kurset er å gi deltakerne kunnskap om simulering av solcelleanlegg. Dette er nyttig kunnskap ved blant annet planlegging av solcelleanlegg og i anbudsprosesser. Målgruppen er systemleverandører, forelesere, rådgivere, arkitekter, byggherrer, ingeniører, energiselskaper og teknisk etat i kommuner.

Kurset benytter simuleringsprogrammet PVsyst. Dette er et av de ledende modelleringsprogrammene for solcelleanlegg. Kurset har en praktisk tilnærming, hvor deltakerne arbeider med PVsyst i løpet av kurset. Deltakerne må ta med egen laptop, samt laste ned PVsyst i forkant (gratis i 30 dager).

Kursdag 1: Mandag 6. februar 2017 kl. 9-16
Kursdag 2: Tirsdag 7. februar 2017 kl. 12-15

Kurset holdes av Stanislas Merlet fra Multiconsult.