Følgende bedrifter tilbyr rabatter til medlemmene i Norsk solenergiforening:

ASV solar

Org.nr. 993 225 355 (aksjeselskap)
Tilbyr medlemmer:

 • 15 % rabatt på ASV Solar solfangere som er produsert av Norsk Solfangerproduksjon AS.
 • 10 % rabatt på varmelager, pumper og styringsenheter.
 • 50 % rabatt på kurs i «praktisk anvendelse og montering av solfangere, og dette kombinert med andre energikilder» Kursene avholdes i ASV Solar energi senter i Holmestrand.
Org.nr. 992 765 208 (enkeltpersonforetak)
Tilbyr 20-40% medlemsrabatt
Finansco Regnskap Org.nr. 912 357 031(aksjeselskap) Tilbyr 15% medlemsrabatt på regnskapstjenester
GETEK

Org.nr. 979 869 789(aksjeselskap)
Tibyr medlemmer:

 • Spesialpris kr 800,- på forprosjektering av solcelleanlegg til bolig.
 • 10% rabatt på veiledende prisliste
 • 10% rabatt på GETEK solnett pakker, komplett solcelleanlegg til bolig
Norsk solenergi

Org.nr. 996 193 551 (aksjeselskap)
Tilbyr 10-20% medlemsrabatt
Plan- AE

Org.nr. 992 774 266 (enkeltpersonforetak)
Rådgiverfirma, tilbyr medlemmer:

 • 5 % rabatt for prosjekter som omfatter fornybar energi, passivhus eller miljøsertifiserte produkter (Svanemerke, Ecolabel eller lignende miljøsertifisering)
 • 10 % rabatt for prosjekter med ytterligere miljømålsetninger (f.eks. prosjekter med en høy DGNB‑ / BREEAM‑vurdering, aktivhus eller prosjekter med fullstendig bruk av stedlig fornybar energi).
(Dette blir også tilbudt medlemmer i andre foreninger som er tilsluttet ISES).
SGP varmeteknikk

Org.nr. 957 541 607 (aksjeselskap)
Tilbyr medlemmer gratis befaring og dimensjonering av solvarmeanlegg
Solpluss

Org.nr. 993 405 299 (aksjeselskap)
Tilbyr medlemmer:

 • Uforpliktende befaring uten kostnad (innen Oslo og Akershus)
 • Kr. 2.000,- i rabatt på alle solfangeranlegg (mot fremvisning av betalt medlemskontingent)
 • Solide kvalitetsprodukter fra Schueco Int.
 • Vi ordner søknad om støtte fra ENOVA
 • 1.års service uten tillegg i prisen
Kursserie Varmekompetanse

Etablert som et samarbeid mellom: NVF, NoBio, NOVAP, NRL, Norsk Solenergiforening, Norsk Fjernvarme og VVS-foreningen
Medlemspris på kurs i kursserien Varmekompetanse
Kurs Solkraft Medlemspris
Informasjon om medlemsrabattene:
 • Foreningen garanterer ikke for kvaliteten til bedriftene eller produktene som tilbys.
 • Aktører som ønsker å tilby medlemsrabatter kan ta kontakt med Norsk solenergiforening.
  • Det er et kriterium at bedrifter som tilbyr rabatter til medlemmene må være en juridisk enhet (ikke enkeltpersoner)
  • Medlemsrabatten må være solenergirelatert.