Solenergiforeninger i andre land

ISES – the International Solar Energy Society, hvor NSF er tilsluttet

ESTIF – Europeisk forening for termisk solenergiindustri

SolarPower Europe – Europeisk forening for solcelleindustri (tidligere kalt EPIA)

Svensk Solenergi – den svenske solenergiforeningen

Dansk solcelleforening – dansk bransjeforening for solceller

Dansk solvarmeforening – dansk forening for solvarme

ASES– the American Solar Energy Society

SEIA – Solar Energy Industries Association

 

Solenergi i IEAs teknologinettverk

IEA Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS) – Norsk side og internasjonal side

IEA Solar Heating and Cooling (SHC) – Norsk side, og internasjonal side