De 10 største solcelle- og solfangeranleggene i Norge er *:

Solcelleanlegg som produserer strøm (oppdatert februar 2017):

Om Merkeeffekten kWp og energiproduksjon: kWp er effekten til et solcellepanel under standardbetingelser (bl.a. innstråling på 1000 Watt per kvadratmeter og en temperatur på 25 °C). Et solcelleanlegg i Norge produserer gjerne 700-950 kWh/kWp.

 

Solfangeranlegg som produserer varme (oppdatert november 2015):

solfangeranlegg

 

 

 

 

 

Om bruttostørrelse og energiproduksjon: Dette er arealet til et solfangeranlegg, inkludert rammer. Et  solfangeranlegg leverer typisk 300–500 kWh varme/m2 solfangerareal.

 

Ta kontakt med oss om noen mangler på listene eller om noe er feil!