Her finner du et utvalg hefter og rapporter – god lesning!

NORSKE

2016:

Bruk av solenergi i det norske landbruket (2016) er publisert av Norsk solenergiforening. Heftet er realisert takket være Landbrukslegatet til Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Norges Vel arbeider med bærekraftig næringsutvikling innen bl.a. landbruk og fornybar energi, med mål om å fremme livskraftige lokalsamfunn.

Tipshefte 5 2016: Solenergianlegg (2016) er et tipshefte fra Grønn Byggallianse, utarbeidet i tett samarbeid med Norsk solenergiforening.

Solkraft i Norge – Fremtidige muligheter for verdiskaping (2016) er en rapport fra Accenture og WWF om mulighetene som ligger i et norsk solmarked.

Energibruk i yrkesbygg (2016) er en rapport fra NVE som beskriver energibruk i norske yrkesbygg. Fra før er energibruken i boliger relativt godt kartlagt, og med denne rapporten er det nå mulig å danne seg et mer komplett bilde av energibruken i norske bygninger.

2015:

Solvarmeanlegg i Norge (2015) er et notat som består av informasjon for Norge til markedsrapporten «IEA SHC Worldwide Report». Markedsrapporten beskriver hvordan salget av ulike typer solfangere utvikler seg i ulike land, og er tilgjengelig lenger nede på siden under «Aktuelle rapporter». I tillegg beskriver notatet prisene for komplette solvarmeanlegg i Norge i 2015.

Veileder for kombinerte varmesystemer i boliger – solenergi og vedovn med vannkappe (2015) er skrevet av Energiråd Innlandet, VVS foreningen og Regionrådet for Hadeland, og er finansiert av Husbanken.

Kostnader i energisektoren: Kraft, varme og effektivisering (2015) er en rapport fra NVE. Rapporten omtaler blant annet kostnader for solfangere og solceller.

Hva betyr solenergirevolusjonen? (2015) er en rapport fra Norsk klimastiftelse som forteller om status og muligheter for solenergi.

Bruk av solenergi i Norge (2015, andre utgave) er en brosjyre fra prosjektet Solenergiklyngen, finansiert av Akershus Fylkeskommune. Norsk solenergiforeningen har vært redaktør for brosjyren, og flere aktører har bidratt med informasjon.

2014:

Solar Water Heating as a Potential Source for Inland Norway Energy Mix (2014) er en artikkel i Journal of Renewable Energy, skrevet av Høgskolen på Gjøvik.

Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge (2014), skrevet av Multiconsult på oppdrag fra prosjektet Solenergiklyngen.

Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme (2014), skrevet av SINTEF Byggforsk i samarbeid med Norsk solenergiforening.

Mulighetsstudie av potensialet for bruk av solvarme i Nordland (mars 2014) samt en kronikk om samme tema i Nordlys, skrevet av Universitetet i Tromsø og Nordlandsforskning.

2013:

Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 (desember 2013), er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Enova.

Kartlegging av utdanningstilbud innen solenergi – Forstudie (desember 2013), Norsk solenergiforening som et forprosjekt i prosjektet Solenergiklyngen (OREEC/IFE).

Resource mapping of solar energy – An overview of available data in Norway (desember 2013), Kjeller vindteknikk som et forprosjekt i prosjektet Solenergiklyngen (OREEC/IFE).

UTENLANDSKE

2017:

Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2017 fra IRENA (International Renewable Energy Agency).

Solar Heat Worldwide 2017 fra IEA Solar Heating & Cooling Programme.

Renewables 2016 – Global Status Report fra REN21.

Global Market Outlook – For Solar Power / 2017 – 2021 fra SolarPower Europe.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2017 fra UN Environment, the Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre og Bloomberg New Energy Finance.

2016:

Trends in Photovoltaic Applications fra IEA PVPS.

Solar Heat Worldwide – Markets and contribution to the Energy Supply 2014 er en rapport fra IEA Solar Heating & Cooling programmet, og ser på markedet for termiske solfangere (2016).

Snapshot of Global PV Markets 2015 fra IEA PVPS forteller om markedet for solceller (2016).

2015:

Current and Future Cost of Photovoltaics (2015) fra Fraunhofer ISE.

Solar Thermal Markets in Europe , trends and market statistics 2014 fra European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) forteller om utviklingen av solvarme (juli 2015).

New Trends in Photovoltaic Applications 2015 fra IEA PVPS forteller om markedet for solceller (2015).