Norge har en solinnstråling på en horisontal flate på 700–1 000 kWh per kvadratmeter per år. Områdene med høyest solinnstråling finner en på Sør- og Østlandet. Solinnstrålingen i disse områdene er på nivå med sentrale områder i Tyskland, hvor de bruker svært mye solenergi.

Solinnstrålingen i Norge varierer mye gjennom året. Den høyeste innstrålingen opplever vi fra mai til juli, og lavest innstråling i desember og januar. Ved å optimalisere helningsvinkelen til et solcelle- eller solfangeranlegg kan vi oppnå at solenergien vil gi et betydelig bidrag i månedene fra mars til oktober.

Lokale forhold knyttet til skydekke og skjerming fra fjell, åser, vegetasjon eller bygninger spiller også inn på hvor gode solressursene er for ulike områder.

Det finnes ulike verktøy for å finne solinnstrålingen på en bestemt adresse. Solinnstrålingen i Norge er dessverre ikke så godt kartlagt, og det er usikkerhet i de ulike verktøyene. For større solenergiprosjekter anbefales det derfor å undersøke flere ulike informasjonskilder, og gjerne sammenligne svarene med målestasjoner eller solenergianlegg i nærheten.

Hvor mye sol er det på en bestemt adresse?

  • Det er flere ulike databaser for solinnstråling, som for eksempel Meteonorm og PVGIS, samt offentlige og private målestasjoner, som for eksempel Bioforsk-stasjonene. Kjeller vindteknikk har gjort en kartlegging av databasene i rapporten Resource mapping of solar energy – An overview of available data in Norway (2013).
  • PV GIS er et enkelt web-verktøy som estimerer el-produksjon fra solceller på en spesiell adresse. På enkelte adresser kan en velge mellom databasene «Climate-SAF PVGIS» og «Classic PVGIS». Radiation Database «Climate-SAF PVGIS» gir i mange tilfeller et riktigere svar enn «Classic PVGIS».
  • Data fra enkelte målestasjoner er fritt tilgjengelig. En målestasjon ved Bergen er et eksempel på dette. Målestasjonen ble etablert av lokallaget til Norsk solenergiforening i 2015, i samarbeid med Metrologisk institutt, Avinor, Hordaland Fylkeskommune, ByBo og BKK. Se oppskrift på hvordan du kan hente data fra målestasjonen i Bergen.