Andre former for utnyttelse av solenergi inkluderer solkokere (solar cookers) spesielt velegnet for bruk i utviklingsland, soldammer (solar ponds) for langtidslagring av varme, solseil (solar sails) til bruk i romfart, og fiberoptisk ledning av dagslys inn i bygninger (daylighting).

 

SolarCooker_FreeWebs SolarPond_rmit SolarSail_nasa