Forklaringer til interaksjon

Solens energi

Hvordan fange energien (solvarme)

Solfangertyper

Solenergisystemer (solvarme)

Bruk av solvarme

Energibehov og dekning

Bygningsintegrering