Prinsippet bak passiv solvarme går ut på å slippe solvarmen inn i huset. Passiv solvarme er den formen for solenergi som per i dag er mest utnyttet i Norge, og bidrar med 3-4 TWh i den norske bygningsmassen. Dette tilsvarer mellom 10 og 15 % av oppvarmingsbehovet. Drivhus og vinterhager utnytter passiv solvarme i utstrakt grad. Likevel er potensialet stort for å utnytte en større del av solvarmen. Under norske klimatiske forhold kan rett arkitektonisk utforming, valg av bygningsmaterialer og bygningens orientering i terrenget gi en vesentlig reduksjon i oppvarmingsbehovet.

passive_solar1  PassiveHeat