Foreningen

Norsk solenergiforening (NSF) er en ikke-kommersiell organisasjon som på frivillig basis arbeider for økt kunnskap om og økt bruk av solenergi i Norge.

Foreningen ble stiftet i 1981 og arbeider for å fremme solenergi blant annet ved å skape et samlende miljø med kontakt over profesjonsgrensene, samt å påvirke myndighetene til å tilrettelegge for utnytting av solenergi. Du kan lese mer om vår strategi her: NSF strategi

Foreningen har omkring 500 medlemmer. Dette er personer, bedrifter eller institusjoner som arbeider med utvikling og markedsføring av solenergiteknologi, undervisning og forskning innen ny fornybar energiproduksjon eller som har en generell interesse for utnyttelse av solenergi. Skjema for å melde seg inn i foreningen finnes her.

Norsk solenergiforening er tilsluttet den internasjonale solenergiforeningen, ISES (International Solar Energy Society). ISES ble stiftet i 1954 og har 35 000 medlemmer i mer enn 100 land.

sommer

Styret består i 2017 av følgende personer:

  • Mari Lyseid Authen – styreleder (Forskningsrådet)
  • Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen (Hjellnes Consult)
  • Paul Woodville (HRTB Arkitekter)
  • Yngvar Søetorp (Solpluss)
  • Simona Petroncini (Solbære)
  • Stanislas Merlet (Multiconsult)
  • Michaela Meir (Universitetet i Oslo / Aventa)
  • Trine Kopstad Berentsen (vara) (Solenergiklyngen)
  • Tommy Pedersen (vara) (Statsbygg)

Ragnhild Bjelland-Hanley er generalsekretær og står for den daglige driften av foreningen. Du kan kontakte henne via post@solenergi.no

Vedtekter for Norsk solenergiforening vedtatt på stiftelsemøtet 23. april 1981. Revidert: 4/3-82, 11/4-83, 23/8-84, 15/10-93, 29/01-00, 01/11-07, 19/03-12, 26/3-14 og 18/3-15.