Norsk solenergiforening lokallag Nord-Norge ble startet 18. mai 2016. Lokallaget har som formål å fremme økt kunnskap og økt bruk av solenergi i Nord-Norge. Lokallaget har som mål å arrangere aktiviteter og kurs, samt å være en tilgjengelig kunnskapskilde for lokale beslutningstakere, bedrifter og privatpersoner.

Ta gjerne kontakt hvis du har ideer til hva lokallaget bør fokusere på, eller om du ønsker å engasjere deg.

Følg oss på facebook for å få de seneste oppdateringene om våre aktiviteter.

Lokallagets styre:

Leder: Clara Good, Tromsø
Nestleder: Hanna Persson
Styremedlem: Øystein Kleven, Narvik
Styremedlem: Eirik Oksavik Lockertsen, Narvik
Styremedlem: Bent Bakkan, Sortland
Styremedlem: Espen Johannessen, Narvik
Varamedlem: Tobias Boström, Tromsø
Varamedlem: Askild Gjerstad, Tromsø

Kontakt:

nordnorge@solenergi.no

Medlemskap:

Nye medlemmer med postnummer fra Nord-Norge blir automatisk medlem i lokallaget for Nord-Norge. Dersom du bor utenfor dette området men likevel ønsker å høre inn under lokallag Nord-Norge, noter «Nord-Norge» i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet til Norsk solenergiforening.