Norsk solenergiforening Sørlandet ble stiftet 3.februar 2015. Avdelingen vil være en møteplass for å fremme økt kunnskap om og bruk av solenergi, og er åpen til alle som har interesse for solenergi på Sørlandet.

Styret i lokallaget består av:

Leder: Gunstein Skomedal – se Gunsteins hjemmeside om solenergi.
Kjellan Spinnangr
Kristian Røssak
Henning Bokneberg

Kontaktinformasjon:

sorlandet@solenergi.no

Medlemskap:

Bli medlem i Norsk solenergiforening

Nyheter:

Få nyheter fra Norsk solenergiforening Sørlandet på vår facebookside.