26. februar 2014 ble lokallaget Norsk solenergiforening Trondheim startet. Lokallaget heter nå Norsk solenergiforening Trøndelag. Avdelingen vil være en møteplass for å fremme økt kunnskap om og bruk av solenergi, og er åpen for alle som har interesse for solenergi i Trøndelag.

Det vil bli tatt initativ og lagt opp til lokale aktiviteter, i samarbeid med aktører i næringsliv, det offentlige, forskning og utvikling, undervisning og privatpersoner.

Styret til lokallaget består av (fra 2017):

Styreleder: Thomas Sakshaug (Økonom)
Styremedlem: Pål Børge Henriksen
Styremedlem: Ole­ Morten Midtgård (NTNU professor: Elkraft)
Styremedlem: Marisa Di Sabatino Lundberg (NTNU professor: Materialer)
Vara: Morten Gaustad (Getek AS)

Kontaktinformasjon:

trondelag@solenergi.no

Medlemskap:

Bli medlem i Norsk solenergiforening

Nye medlemmer med postnummer fra Trøndelagsområdet blir automatisk medlem i lokallag Trøndelag. Dersom du bor utenfor dette området men likevel ønsker å høre inn under lokallag Trøndelag, noter «Trøndelag» i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet til Norsk solenergiforening.

Nyheter:

Få nyheter fra Norsk solenergiforening Trøndelag på vår facebookside.