International Solar Energy Siciety, ISES ISES

ISES er den største internasjonale organisasjonen for solenergi, med medlemmer i mer enn 110 land og nesten 100 selskap og institusjoner over hele verden. ISES er dagens eldste organisasjon for solenergi i verden, med røtter tilbake til 1954 (Arizona, USA), og har mange arrangement og vitenskapelige publikasjoner bak seg.  Norsk solenergiforening er blant medlemmene til ISES.

Young ISES, et nettverk av studenter og unge fagfolk som knytter unge akademikere med interesse for solenergi, over hele verden. ISES holder hver måned webinars på fornybar energi som er gratis og åpen for alle. ISES sitt overordnede mål er å fremme utvikling av bruk av solteknologi, og lede energiomvendingen til en 100 % fornybar verden.

Les mer om ISES’s historie, medlemskap, webinars, Young nettverk, publikasjoner og nyheter på nettsiden her.