Solenergistand med solfangere og solceller

Norsk solenergiforening laget i 2014 en solenergistand som er til utlån. Denne demonstrerer både solceller og solfangere.
Informasjon om utstillingen:
  • Må hentes av lånetaker på Teknisk museum i  Oslo.
  • Opplæring gis i forkant og koster 1000 kr. Utenom dette koster det ikke noe å låne enheten.
  • Lån av utstillingen avtales med generalsekretær per epost: post@solenergi.no.
  • Det følger med solcellepanel, solfanger på stativ, 2 plakater (plakat 1 og plakat 2)
Norsk solenergiforening takker Tekna som har finansiert utstillingen, samt Ken Rune Nygård og Harald Grytten som har laget den.

Parabolformet solfanger

Studentforeningen Foton ved UiO har en parabolformet solfanger som f.eks popper popkorn varmet av solen. Foton låner denne ut til enkelte arrangementer. Kontakt post@solenergi.no dersom dette er interessant.

Firmaer med solenergiutstillinger

Foreningen kjenner til firmaer som har solenergiutstillinger, som f.eks:
  • Solfangerbil som serverer solvarmet kaffe
  • Ladestasjon med solceller til festivaler
Kontakt post@solenergi.no dersom det er ønskelig å komme i kontakt med disse.