Solkraft nær firedoblet i 2016

Nye tall viser at det i 2016 ble det installert over 11 MWp solceller i Norge, hele 366 prosent mer enn i 2015 da det ble installert 2,45 MWp. Det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hovedandelen av det totale markedsvolumet, mens ikke-nettilknyttede anlegg utgjør en markedsandel på rundt 10% målt i nominell effekt.

Tallene er samlet inn av Multiconsult på vegne av Forskningsrådet – les mer i Teknisk Ukeblad.

– Det er utrolig gøy at det nå ser ut til å ha løsnet i markedet for solceller, men som Øystein Holm i Multiconsult nevner, skjer dette på tross av at rammebetingelsene i Norge ikke er spesielt gode for solenergi, sier Ragnhild Bjelland-Hanley, generalsekretær i Norsk solenergiforening.

– Ser vi for eksempel til vårt naboland Sverige, så har myndighetene der en en langt mer fremoverlent innstilling til solenergi enn her til lands. Solenergiforeningen vil fortsette å jobbe for en bedre nasjonal investeringsstøtte til solenergi gjennom Enova, samt økt kompetanse blant politikere og byråkrater om fordelene ved denne energiformen. Vi ønsker at den gode utviklingen vi så i 2016 skal fortsette, men dette er ikke nødvendigvis selvsagt dersom rammebetingelsene ikke legger til rette for det!