Velkommen til Solenergidagen 2017!

Norsk solenergiforening arrangerer Solenergidagen 2017 den 11. mai i samarbeid med Solenergiklyngen. Konferansen gir deg dagsaktuelle foredrag og anledning til å knytte nye kontakter.

Miljøkravene til bygg blir stadig strengere, og bruk av solenergi vil være en viktig del av løsningen for å oppfylle disse kravene. Hva må til for å få på plass de gode solenergiprosjektene fremover? Hva legger de forskjellige aktørene vekt på i prosessen med planlegging og gjennomføring av solenergiprosjekter? I tillegg til matnyttige innlegg om dette temaet, fokuserer vi denne dagen på integrert solenergi og innovasjon. Basert på erfaringene fra brannen i ASKOs lagerbygg i Vestby, tar vi også for oss temaet solceller og brann.

Prisen for Årets solstråle vil også deles ut.

Meld deg på Solenergidagen 2017

Tid: 11. mai, klokken 09.00 – 16.00 (programmet starter kl. 09.30, inkluderer en time med mingling fra 15.00 – 16.00)

Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

PROGRAM

09.00 – 09.30:

Registrering

09.30 – 16.00:

Velkommen v/ Norsk solenergiforening og Solenergiklyngen

Status og trender for utviklingen innen PV – Norge og internasjonalt v/ Øystein Holm, Multiconsult

Utdeling av Årets solstråle v/ Norsk solenergiforening

Kaffepause og mingling

Solenergi i bygg – hvordan får vi til de vellykkede prosjektene?

Hva skal til for å få på plass vellykkede solenergiprosjekter på bygg? Hva er viktige kriterier for aktørene i en slik prosess, og hva ønsker man fra hverandre? Vi belyser temaet prosjektstyring fra ståstedet til forskjellige aktører.

Innledende foredrag v/ Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, Hjellnes Consult
Perspektiver fra bestillerrollen v/ Ole-Christian Østreng, Aurskog-Høland kommune
Perspektiver fra en rådgivers ståsted v/ Asplan Viak
Perspektiver fra en arkitekts ståsted v/ Ingunn S. Jensen, LINK arkitektur
Perspektiver fra en leverandør av solceller v/ Per Urdahl, Solel
Perspektiver fra en leverandør av solfangere v/ SGP Armatec
Spørsmålsrunde med innlederne

LUNCH!

Solceller og brann

Erfaringer fra brannen i Vestby v/ Thor Christian Tuv, FUSen

Integrert solenergi

Integrert solenergi er på full fart inn i markedet og er med på å gjøre solenergi attraktivt selv for de mest estetisk kresne. Vi ser på mulighetene som ligger innen denne spennende utviklingen.

Bygningsintegrert PV – status, muligheter og trender v/ Josefine Selj, IFE
NorDan Solar – historien om «vinduet» som produserer varme v/ Aventa og NorDan

«Innovasjonstimen»

Hva rører seg? Vi setter fokus på noe av det nye som skjer innen solenergi i Norge når det gjelder produkter, forretningsmodeller, og systemløsninger.

Vi treffer:

Free Energy: HYSS – oppvarmingssystemet som kombinerer solenergi og varmepumpeteknologi. Vinner av «Stora Inneklimatpriset» 2016 og mottager av hederlig omtale fra Trondheim kommune.
Tarpon Solar: Solduk – solskjerming og fornybar energi i ett produkt.
Simply Solar: Leasing for næringsbygg.
EvoTek: Presentasjon av Login Vagle – lagerbygg med innovativt energisystem (prognosestyring av klimaanlegg, lagerautomasjon, utnyttelse av overskuddsvarme, bruk av solcelleteknologi, batteribank for lagring av overproduksjon, termisk lagring av solkraft).

Dagens program ender ca. klokken 15.00, og for de som ønsker det følger en time med mingling.

Arrangører:

Norsk solenergiforening er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som arbeider for økt kunnskap om og økt bruk av solenergi i Norge.

Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge som jobber for økt innovasjon og vekst for sine partnere.

 

Arrangementet støttes av: