Norsk solenergiforening er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som arbeider for økt kunnskap om og økt bruk av solenergi. Vi arbeider aktivt for å bedre rammebetingelsene for solenergi, arrangerer møteplasser på tvers av faggrenser samt informerer om solenergi.

Mange av medlemmene er tilknyttet institusjoner og bedrifter med et engasjement innen solenergi, men også enkeltpersoner og andre som er opptatt av solenergi er velkomne i foreningen. Bli medlem nå.

Norsk Solenergiforening er tilsluttet International Solar Energy Society (ISES), som har medlemmer i mer enn 100 land.